Čak i najuspešniji poslovni ljudi reći će vam da konkretan recept za uspešnu karijeru ne postoji. Reći će vam da mnogo zavisi od vas – vašeg obrazovanja, usmerenja karijere i usavršavanja.

Ipak, možete se voditi određenim principima i izbegavati najčešće greške kako biste donosili ispravne odluke u vezi sa karijerom.

Odluku u vezi sa započinjanjem ili promenom karijere nije lako doneti kada niste u potpunosti sigurni šta želite. Može se desiti i da želite više različitih stvari koje naizgled deluju nespojivo.

Zbog toga je važno da sve svoje ciljeve stavite na papir i analizirate ih, kao i da se vodite određenim smernicama.

Saveti i smernice koji vam mogu pomoći u građenju karijere:

 • Identifikujte svoja interesovanja;
 • Otkrijte svoje superiorne veštine;
 • Utvrdite opšta, prenosiva znanja i sposobnosti;
 • Zapišite svoje profesionalne uspehe;
 • Razmotrite i rangirajte 2-3 mogućnosti daljeg razvoja karijere;
 • Identifikujte željenu branšu rada;
 • Formulišite željenu radnu poziciju;
 • Definišite vrstu željenog posla;
 • Uskladite ključne životne i profesionalne vrednosti;
 • Utvrdite zahteve posla i potrebne kvalifikacije;
 • Popišite sposobnosti i znanja koja vam nedostaju;
 • Identifikujte korake koje je potrebno preduzeti da biste stekli potrebna znanja i sposobnosti;
 • Koji je cilj vaše karijere?
 • Koji je vaš prvi korak ka tom cilju?
 • Koji su vaši naredni koraci?
 • Napišite CV i ažurirajte ga, ističući dosadašnje poslovne uspehe;
 • Pratite dešavanja iz svoje branše;
 • Uključite se u rad relevantnog profesionalnog udruženja;
 • Pratite oglase za posao i posećujte veb-sajtove za zapošljavanje;
 • Prepoznajte trendove u zapošljavanju – koji profili radnika se traže?
 • Budite upućeni u globalna ekonomska i društvena dešavanja;
 • Redovno ažurirajte svoju kontakt listu partnera i saradnika;
 • Napravite listu kompanija u kojima rade ljudi koje poznajete;
 • Razmotrite i unapredite lični marketing – način na koji se predstavljate i komunicirate;
 • Pratite kako napredujete spram postavljenih ciljeva;
 • Proverite lične prioritete kako biste se uverili da ste na dobrom putu;
 • Volontirajte ako je potrebno;
 • Nastavite da se profesionalno usavršavate;
 • Ako možete, pronađite mentora i redovno se konsultujte sa njim;
 • Unapredite svoje veštine za rad u timu;
 • Unapredite druge potrebne sposobnosti i znanja;
 • Poučavajte druge u oblasti svoje struke, ako je moguće;
 • Pišite za stručne novine, ako je moguće;
 • Držite stručna predavanja, ako je moguće;
 • Organizujte stručne radionice, ako je moguće.

Svi navedeni saveti i smernice isprobani su hiljadu puta. Oni koji ih se pridržavaju čine 5% najuspešnijih ljudi na svetu!

Da li se bojite da budete u manjini?