SAZNAJTE DA LI VAS POSAO ISPUNJAVA
ILI JE VREME ZA PROMENE IZ KORENA

ŽELITE DA NAPREDUJETE I POSTIGNETE CILJEVE KOJE STE ZACRTALI?

 • Želite da zamenite posao za neki bolje plaćeni ili onaj koji vas više ispunjava?
 • Ili jednostavno hoćete da napredujete u karijeri, uspenjete se na kompanijskoj lestvici, promenite poziciju, zarađujete više i ispregovarate bolje uslove?
 • Osećate da izgarate na svom trenutnom poslu, a ne znate kako da promenite svoju poslovnu situaciju?
 • Otkrijte da li ste bolji kao timski igrač ili individualac.
 • Saznajte šta bi vas više motivisalo za rad, pored novca.

Šta sadrži Paket za zaposlene?


Test timskih uloga

 • Broj pitanja: 48
 • Procenjeno vreme trajanja: 20 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li ste osoba od akcije,
  • Da li ste osoba koja obraća pažnju na detalje,
  • Da li ste osoba od poverenja,
  • Da li ste osoba koja je nepresušan izvor novih ideja,
  • Da li ste osoba koja donosi pravovremene i ispravne odluke,
  • Da li ste osoba koja u rukavu ima veliki broj poznanstava,
  • Da li ste osoba koja ume funkcionisati u timu ,
  • Da li ste osoba koja je dovoljno samodisciplinovana ,
  • Da li ste osoba koja je dobro organizovana i sa dobrom samokontrolom,
  • Da li ste osoba koja je trezvena, neemotivna i pronicljiva ili pak sušta suprotnost.
 • Šta dobijate?

Dr za karijeru će vam pomoći da sa visokom pouzdanošću odredite svoj psihološki tip ličnosti, što će vam pomoći da sebe bolje razumete, prihvatite i zavolite. Samoprihvatanje nam otvara vrata ka prihvatanju i razumevanju drugih ljudi, što vodi ka uspešnijoj komunikaciji i većem zadovoljstvu u životu i poslu. Spoznajte svoje jedinstvene, često skrivene potencijale, što će vam pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju.


Test radnih vrednosti i ponašanja

 • Broj pitanja: 30
 • Procenjeno vreme trajanja: 15 minuta
 • Rešenje testa će vam predočiti:
  • Da li je lični vrednosni sistem kompatibilan sa korporativnom kulturom,
  • Da li se osećate prijatno u trenutnom radnom okruženju,
  • Da li imate mogućnost da budete produktivni u vladajućoj poslovnoj klimi,
  • Da li želite da napredujete u svom poslu,
  • Da li ste spremni na kompromise,
  • Da li je vaš rad cenjen od strane kolega i nadređenih,
  • Da li vam je važno da se konstantno usavršavate i izgradite bogatu karijeru.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da spoznate svoje vrednosti i prema tome odredi vaš stil ponašanja u korporativnom svetu. On će vam pomoći da budete asertivni u borbi za svoje vrednosti i da izaberete organizaciju u kojoj vlada klima koja se podudara sa vašim stavovima i uverenjima, kako bi bilo produktivniji i uspešniji u svom poslu.


Test motivacije za rad

 • Broj pitanja: 90
 • Procenjeno vreme trajanja: 30 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Šta vas motiviše kad se radi o poslu,
  • Koji motivatori podstiču vašu produktivnost,
  • Da li su zadovoljene vaše egzistencijalne potrebe,
  • Da li ste motivisani da se konstantno usavršavate,
  • Da li je vaš dodatni rad i zalaganje adekvatno nagrađeno,
  • Da li ste motivisani za društvene potrebe,
  • Da li su vaši nadređeni pravični prilikom pohvala i kritika.
 • Šta dobijate?

Motivi pokreću ljudsku aktivnost, usmeravaju je u određenom pravcu i održavaju sve dotle dok se cilj ne ispuni. Međutim, različite ljude podstiču različiti motivatori – rešavanjem testa saznaćete poreklo, vrstu i intenzitet motivacije za rad. Doktor za karijeru će vam pomoći da identifikujete koja vrsta motivacije može da vam pomogne da budete produktivniji.


Test zadovoljstva poslom

 • Broj pitanja: 40
 • Procenjeno vreme trajanja: 15 minuta
 • Rešenjem testa spoznaćete:
  • Šta vam pričinjava zadovoljstvo na poslu,
  • Da li ste lojalni organizaciji, kolegama ili se snažno identifikujete sa svojom strukom,
  • Iz kog aspekta rada crpite pozitivnu energiju,
  • Šta vas čini zadovoljnim na radnom mestu,
  • Da li postoji sklad između posla koji obavljate i ličnih interesa,
  • Da li ste zadovoljni pozicijom i statusom,
  • Da li ste zadovoljni međuljudskim odnosima i saradnjom,
  • Da li ste generalno zadovoljni svojim poslom,
  • Ili vam je potreban svež početak.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će vam skrenuti pažnju na ono što vam pričinjava zadovoljstvo na poslu. Navešće vas da razmislite da li on ima smisla, da li se njime možete ponositi, i da li on odgovara vašim sposobnostima, ličnim interesima i budućim planovima.

Kome je paket namenjen?

Paket je namenjen zaposlenima koji žele napredovati na svom trenutnom radnom mestu kao i za one kojima je potrebno usmerenje u pogledu novog poziva ili početka karijere u nekoj drugoj kompaniji. 

Doktor za karijeru je pripremio grupu specijalizovanih testova koji će vam pomoći da rešite sve dileme koje možete imati u vezi sa vašom trenutnom poslovnom situacijom, svojom trenutnom ulogom u kompaniji, kao i svojom poroduktivnošću i zadovoljstvom na svom radnom mestu. Doktor za karijeru je predvideo sve probleme onih kojima je posao postao monoton, koji nisu dovoljno motivisani ili su spremni da promene svoju karijeru. 

Preventiva je najvažnija u očuvanju zdravlja – kako vašeg ličnog, tako i zdravlja vaše karijere.

Šta ćete dobiti?


 • saznaćete da li vam prija trenutno radno okruženje;
 • uvidećete koja je vaša uloga u timu;
 • bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • saznaćete u kom pravcu treba da usmerite svoje znanje i talenat:
 • dobićete predloge koji motivatori mogu uticati na vašu produktivnost;
 • otkrićete da li postoji sklad između posla koji obavljate i ličnih interesa,;
 • saznaćete da li vam je bitan status i pozicija u jednoj organizaciji;
 • otkrićete da li ste lojalni organizaciji, kolegama ili se snažno identifikujete sa svojom strukom;
 • saznaćete da li je vaš rad i zalaganje adekvatno nagrađeno;
 • spoznaćete da li vam je bitno da vas kolege i nadređeni cene i poštuju;
 • procenićete da li bi trebalo da promenite svoj pristup na trenutnom poslu ili bi možda trebali razmisliti o nekim korenitijim promenama.