IZABERITE POJEDINAČNE TESTOVE
I UNAPREDITE SVOJU KARIJERU JOŠ DANAS!

IZABERITE TESTOVE KOJI ĆE ZASIGURNO UNAPREDITI VAŠU KARIJERU

Ukoliko ne želite da uzimate specijalizovane pakete već bi želeli da sastavite svoj set testova koji će odgovarati vašim trenutnim interesovanjima, možete i to učiniti. Sve dole navedene testove možete pojedinačno rešiti i saznati sve što vas interesuje vezano za vašu karijeru, ličnost ili budućnost u poslu sa kojim se trenutno bavite ili planirate da se bavite.

Test profesionalnih interesovanja
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru ispitaće vaše sklonosti da se bavite nekom od 25 različitih oblasti i pronaći pravu za vas. Ukoliko ne znate čime želite da se bavite ili za šta imate najviše dara, ovaj test će razrešiti sve vaše dileme i pronaći vam poziv u kome ćete biti najuspešniji.
200 pitanja 25 min
10EUR
TESTIRAJTE SE »
Test profesionalnih veština
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru ispitaće kojim veštinama raspolažete i omogućiće vam da prepoznate svoja profesionalna umeća koje možete iskoristiti da bi napredovali kako na životnom tako i na poslovnom planu.
100 pitanja 10 min
10EUR
TESTIRAJTE SE »
Test ekstroverzije/introverzije
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će vam predočiti kojoj grupi ljudi pripadate. Saznaćete da li ste ekstravert, introvert ili ambivert i kako vam određene osobine mogu pomoći da unapredite svoju karijeru.
- pitanja - min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test lokusa kontrole
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da shvatite da li pripadate grupi ljudi koji smatraju da su sami odgovorni za svoj život (uspehe, neuspehe, padove i pobede) ili ste od onih ljudi koji zauzimaju pasivan stav kad se radi o događaijima u vašem životu. Da li ste gospodar svoje sudbine ili tragičan heroj?
40 pitanja 15 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test inteligencije
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će utvrditi vaš nivo inteligencije i samim tim predvideti sve moguće izglede da se poslovno ostvarite u oblasti koja vas posebno interesuje.
60 pitanja 40 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test profesionalne ličnosti
Šta dobijate?
Kada odgovorite na brojna pitanja, koja sadrže pomenute četiri lične dimenzije, dobija se kompleksan tip kome pripadate – životno i profesionalno, a to su: inspektor, zaštitnik, savetnik, mozak, majstor, kompozitor, iscelitelj, arhitekta, promoter, izvođač, šampion, izumitelj, supervizor, provajder, učitelj ili general.
56 pitanja 28 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test izgaranja na poslu
Šta dobijate?
Dr za karijeru će vam pomoći da procenite da li ste sagoreli u svom poslu. Pomoći će vam da prepoznate bihejviroalne simptome koji vode do izgaranja. Kako ovakvo stanje ne bi dovelo do nekih ozbiljnijih posledica, važno je da se sindrom izgaranja, pre svega, prepozna i uvaži. Takođe, dobićete savete pomoću kojih ćete moći sprečiti izgaranje.
30 pitanja 10 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test stilova rukovođenja
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da uvidite kakav ste lider i na koji način organizujete ljude oko sebe. Da li je vaš stil rukovođenja autokratski ili ste više za dobre međuljudske odnose pa se koristite demokratskim upravljanjem. Ovaj upitnik otkriva koliko ste na poslu koncentrisani na izvršavanje zadataka, a koliko na ljude oko sebe.
30 pitanja 15 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test timskih uloga
Šta dobijate?
Dr za karijeru će vam pomoći da sa visokom pouzdanošću odredite svoj psihološki tip ličnosti, što će vam pomoći da sebe bolje razumete, prihvatite i zavolite. Samoprihvatanje nam otvara vrata ka prihvatanju i razumevanju drugih ljudi, što vodi ka uspešnijoj komunikaciji i većem zadovoljstvu u životu i poslu. Spoznajte svoje jedinstvene, često skrivene potencijale, što će vam pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju.
48 pitanja 20 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test zadovoljstva poslom
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će vam skrenuti pažnju na ono što vam pričinjava zadovoljstvo na poslu. Navešće vas da razmislite da li on ima smisla, da li se njime možete ponositi, i da li on odgovara vašim sposobnostima, ličnim interesima i budućim planovima.
40 pitanja 15 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test motivacije za rad
Šta dobijate?
Motivi pokreću ljudsku aktivnost, usmeravaju je u određenom pravcu i održavaju sve dotle dok se cilj ne ispuni. Međutim, različite ljude podstiču različiti motivatori – rešavanjem testa saznaćete poreklo, vrstu i intenzitet motivacije za rad. Doktor za karijeru će vam pomoći da identifikujete koja vrsta motivacije može da vam pomogne da budete produktivniji.
90 pitanja 30 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test stilova učenja
Šta dobijate?
Ovaj test je namenjen svima koji spremaju prijemni ispit, koji moraju da memorišu veliku količinu gradiva, koji „padaju” ispite samo zato što nisu pronašli svoju metodu učenja, koji žele da poprave ocene i duže pamte naučeno.
80 pitanja 20 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test radnih vrednosti i ponašanja
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da spoznate svoje vrednosti i prema tome odredi vaš stil ponašanja u korporativnom svetu. On će vam pomoći da budete asertivni u borbi za svoje vrednosti i da izaberete organizaciju u kojoj vlada klima koja se podudara sa vašim stavovima i uverenjima, kako bi bilo produktivniji i uspešniji u svom poslu.
30 pitanja 15 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test opšte informisanosti
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru ispitaće na kom nivou je vaša opšta kultura i na osnovu toga predočiti u kom pravcu bi trebali krenuti kad se radi o vašoj profesionalnoj karijeri. Ukoliko niste nikada rešavali test koji može otkriti koji od 25 oblasti rada odgovara vašoj ličnosti, ovaj test će u značajnoj meri predvideti vaš akademski uspeh.
100 pitanja 40 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test za male preduzetnike
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru ispitaće vaše sklonosti ka preduzetništvu. Saznaćete da li ste rođeni strateg, lider, neko ko je odgovoran i može da rešava krizne situacije ili ste više operativac koji je predodređen za funkcionisanje u jednom efektivnom timu.
30 pitanja 10 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test sklonosti predrasuda prema zanimanjima
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će identifikovati Vaše najotpornije predrasude i stereotipe koji vas sputavaju i sužavaju vam vidike a samim tim i mogućnosti, jer suočavanje sa njima je već upola rešen problem.
34 pitanja 15 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test spremnosti za studije u inostranstvu
Šta dobijate?
Kao budući školarci koji prolaze kroz određene faze donošenja odluke gde da pohađate srednju školu, mora da još uvek tražite dodatne informacije, vrednujete alternative i procenjujete tu životnu odluku. Doktor za karijeru će Vam pomoći da odlučite da li da upišete školu u inostrantsvu ili u nekom od većih gradova i preselite se daleko od kuće.
22 pitanja 8 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test adaptacije i snalaženja u svetu rada
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će Vam ukazati na neke od najznačajnihih stavova koje imate prema radu i poslu uopšte. Saznajte da li raspolažete adekvatnim veštinama za snalaženje i adaptacijom u svetu rada. Isto tako, saznajte koje su Vaše preferencije prema pojedinim zaduženjima.
6 pitanja 30 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test interesovanja za zanate
Šta dobijate?
Ovaj test interesovanja će vam predočiti koja zanatska struka vam najviše odgovara, kako da što lakše ovladate njime, da li je potrebno da se prekvalifikujete za drugu oblast koja vas zanima i kako da budete uspešni u tome što radite.
44 pitanja 17 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test sklonosti prema zanatima
Šta dobijate?
Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da prepoznate preferencije rada rukama ili osobina kao što je uslužnost i ljubaznost. Pomoću ovih testova ćete otkriti svoje sklonosti i interesovanja u zanatskoj delatnosti, kao i nove mogućnosti za razvoj svojih sposobnosti i karijere.
33 pitanja 10 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test percepcije i koncentracije
Šta dobijate?
Tekst u pripremi...
0 pitanja 0 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test profesionalnog potencijala
Šta dobijate?
Tekst u pripremi...
0 pitanja 0 min
10 EUR
TESTIRAJTE SE »
Test engleskog jezika
Šta dobijate?
Danas je poznavanje engleskog jezika neophodno za mnoga zanimanja i predstavlja preduslov za ulazak u svet kulture, biznisa i međukulturne komunikacije. Vaša karijera će brže napredovati ukoliko ste u stanju da poslujete ravnopravno sa stranim biznismenima, zato je bitno da znate koje predznanje posedujete. Dr za karijeru će vam preporučiti adekvatan onlajn kurs za dalji rad na usavršavanju jezika.
75 pitanja 60 min
BESPLATNO
TESTIRAJTE SE »