SAZNAJ KOJA SREDNJA ŠKOLA TI ODGOVARA
I KOJA PROFESIJA JE STVORENA ZA TEBE

KAKO I KUDA DALJE?

 • Ne znate koju srednju školu da upišete? Želite da otkrijete da li ste bolji kad se radi o prirodnim ili društvenim predmetima?
 • Znate koja škola bi bila idealna za vas, ali želite da budete sigurni da ste doneli ispravnu odluku?
 • Dvoumite se da li da upišete srednju školu u svom ili nekom drugom gradu?
 • Osnovna škola je iza vas, ali niste sigurni da ćete moći da savladate gradivo koje je znatno obimnije u srednjim školama?
 • Niste još sigurni da li bi trebalo da upišete gimnaziju ili da se okrenute izučavanju zanata?
 • Razmišljate čime biste mogli da se bavite posle srednje škole? Niste sigurni da li želite da se usavršavate ili uplovite u preduzetničke vode?

Doktor za karijeru će vam pomoći da donesete pravu odluku i osigurate sebi budućnost bez premca.

Šta sadrži Paket za učenike?


Test profesionalnih interesovanja

 • Broj pitanja: 200
 • Procenjeno vreme trajanja: 25 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Oblast u kojoj možete raditi,
  • Nekoliko najboljih radnih mesta za vas,
  • Opšti opis posla,
  • Moguća mesta zaposlenja,
  • Potrebno obrazovanje,
  • Potrebne veštine i sposobnosti,
  • Preporučene obrazovne ustanove na kojima se mogu steći potrebna znanja i veštine,
  • Potrebno radno iskustvo za to radno mesto,
  • Prednosti i nedostaci posla,
  • Prosečna visina zarade.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru ispitaće vaše sklonosti da se bavite nekom od 25 različitih oblasti i pronaći pravu za vas. Ukoliko ne znate čime želite da se bavite ili za šta imate najviše dara, ovaj test će razrešiti sve vaše dileme i pronaći vam poziv u kome ćete biti najuspešniji.


Test opšte informisanosti

 • Broj pitanja: 100
 • Procenjeno vreme trajanja: 40 minuta
 • Rešenje testa će vam predočiti:
  • Koji je nivo Vašeg opšteg znanja i informisanosti,
  • Da li imate razvijene verbalne veštine ,
  • Da li imate dobre kognitivne sposobnosti,
  • Koji je kvocijent Vaše inteligencije.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru ispitaće na kom nivou je vaša opšta kultura i na osnovu toga predočiti u kom pravcu bi trebali krenuti kad se radi o vašoj profesionalnoj karijeri. Ukoliko niste nikada rešavali test koji može otkriti koji od 25 oblasti rada odgovara vašoj ličnosti, ovaj test će u značajnoj meri predvideti vaš akademski uspeh.


Test stilova učenja

 • Broj pitanja: 80
 • Procenjeno vreme trajanja: 20 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Kom tipu učenika/studenta pripadate,
  • Da li ste aktivista, reflektor, teoretičar ili pragmatičar,
  • Koji način učenja odgovara Vašoj ličnosti,
  • Kako organizovati materijal,
  • Kada je najbolje praviti pauze tokom učenja,
  • Kako koristiti mnemotehnike.
 • Šta dobijate?

Ovaj test je namenjen svima koji spremaju prijemni ispit, koji moraju da memorišu veliku količinu gradiva, koji dobijaju lošije ocene samo zato što nisu pronašli svoju metodu učenja, koji žele da poprave ocene i duže pamte naučeno.


Test za male preduzetnike

 • Broj pitanja: 30
 • Procenjeno vreme trajanja: 10 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li ste rođeni preduzetnik,
  • Da li raspolažete adekvatnim znanjem i veštinama potrebnim za za samostalni poslovni poduhvat,
  • Da li reagujete proaktivno na potencijalne poslovne mogućnosti,
  • Da li ste spremni na rizik,
  • Da li umete upravljati emocijama i donositi prave odluke,
  • Da li ste otvoreni za promene,
  • Da li ste spremni na odgovornost i saradnju,
  • Da li ste kreativna i inovativna osoba,
  • Da li ste otvoreni za nova saznanja, sugestije i kritike.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru ispitaće vaše sklonosti ka preduzetništvu. Saznaćete da li ste rođeni strateg, lider, neko ko je odgovoran i može da rešava krizne situacije ili ste više operativac koji  je predodređen za funkcionisanje u jednom efektivnom timu.


Test sklonosti predrasudama o zanimanjima

 • Broj pitanja: 34
 • Procenjeno vreme trajanja: 15 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li ste pristrasni prema određenim osobama ili socijalnim grupama,
  • Da li imate predrasude i stereotipe,
  • Da li imate određene predrasude o nekim obrazovnim ustanovama?
  • Da li imate subjektivno mišljenje (pozitivno ili negativno) o određenim zanimanjima,
  • Da li ste skloni tome da generalizujete stvari.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će identifikovati Vaše najotpornije predrasude i stereotipe koji vas sputavaju i sužavaju vam vidike a samim tim i mogućnosti, jer suočavanje sa njima je već upola rešen problem.  


Test spremnosti za studije u inostranstvu

 • Broj pitanja: 22
 • Procenjeno vreme trajanja: 8 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li ste u zoni komfora, atrakcije ili uticaja,
  • Da li ste spremni da načinite veliki korak kao što je selidba,
  • Da li imate ono što je potrebno da pohađate školu u inostranstvu,
  • Da li ste spremni da podnesete određene žrtve zarad kvalitetnijeg života,
  • Da li ste spremni da se prilagodite kulturi države u kojoj želite studirati.
 • Šta dobijate?

Kao budući školarci koji prolaze kroz određene faze donošenja odluke gde da pohađate srednju školu, mora da još uvek tražite dodatne informacije, vrednujete alternative i procenjujete tu životnu odluku. Doktor za karijeru će Vam pomoći da odlučite da li da upišete školu u inostrantsvu ili u nekom od većih gradova i preselite se daleko od kuće.


Test adaptacije i snalaženja u svetu rada

 • Broj pitanja: 6
 • Procenjeno vreme trajanja: 30 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Koliko ste snalažljivi u svetu rada,
  • Šta Vam je potrebno da biste napredovali,
  • Koliko lako možete da se prilagodite okolnostima,
  • Kakav je Vaš stav prema potencijalnom poslu,
  • Kakav je Vaš stav o radu u timu.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će Vam ukazati na neke od najznačajnihih stavova koje imate prema radu i poslu uopšte. Saznajte da li raspolažete adekvatnim veštinama za snalaženje i adaptacijom u svetu rada. Isto tako, saznajte koje su Vaše preferencije prema pojedinim zaduženjima.


Kome je paket namenjen?

Paket je namenjen svim sadašnjim i budućim malim maturantima kojima je potrebno usmerenje u pogledu daljeg školovanja i izbora svog budućeg poziva. Bilo da tek upisujete srednju školu ili ste na samom kraju školovanja i opredeljujete se za profesiju kojom ćete se baviti, na pravom ste mestu.

Doktor za karijeru je pripremio grupu specijalizovanih testova koji će vam pomoći da rešite sve dileme koje možete imati u vezi sa upisom u srednje škole, učenjem, kao i svojom karijerom po završetku školovanja. Doktor za karijeru je predvideo sve probleme budućih srednjoškolaca,  studenata i ljudi na početku karijere.

Šta ćete dobiti?


 • pronaćićete stil učenja pomoću kojeg ćete ostvariti zavidne rezultate i poboljšati ocene;
 • proverićete svoje opšte obrazovanje i informisanost;
 • bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • saznaćete u kom pravcu treba da usmerite svoje obrazovanje:
 • dobićete predloge koje su prave profesije i pozivi za vas spram vaših sklonosti;
 • otkrićete da li biste mogli da učite ili radite u inostranstvu ili u nekom drugom gradu;
 • saznaćete kako se snalazite u novoj i nepoznatoj sredini;
 • procenićete svoju konkurentnost na tržištu rada – da unapred procenite gde može da „zaškripi” kad budete tražili posao, koje su vaše komparativne prednosti, a na čemu treba da poradite;
 • saznaćete kako se prilagođavate novim ljudima i odgovornostima;
 • proverićete da li u vama možda leži budući preduzetnik - imate li liderskih predispozicija i dali biste uspešno vodili sopstveni biznis;
 • procenićete da li je karijera u akademskim krugovima pravi potez za vašu profesionalnu budućnost.