Paket za učenike

Sta ćete dobiti?

 • Pronaći ćete stil učenja pomoću kojeg ćete položiti i najteže ispite;
 • Proverićete svoje opšte obrazovanje i informisanost;
 • Bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • Saznaćete u kom pravcu treba da usmerite svoje obrazovanje;
 • Dobićete predloge u vezi sa pravom profesijom i pozivom u skladu sa svojim sklonostima;
 • Otkrićete da li biste mogli da studirate ili radite u inostranstvu;
 • Saznaćete kako se snalazite u novoj i nepoznatoj sredini;
 • Procenićete svoju konkurentnost na tržištu rada – da unapred uočite gde može da „zaškripi” kad budete tražili posao, koje su vaše komparativne prednosti, a na čemu bi trebalo da poradite;
 • Saznaćete kako se prilagođavate novim ljudima i odgovornostima;
 • Proverićete da li u vama možda leži budući preduzetnik – imate li liderskih predispozicija i da li biste uspešno vodili sopstveni biznis;
 • Procenićete da li je karijera u akademskim krugovima pravi potez za vašu profesionalnu budućnost.

80 €

Kupi

Paket za studente

Sta ćete dobiti?

 • Pronaći ćete stil učenja pomoću kojeg ćete položiti i najteže ispite;
 • Proverićete svoje opšte obrazovanje i informisanost;
 • Bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • Saznaćete u kom pravcu treba da usmerite svoje obrazovanje;
 • Dobićete predloge u vezi sa pravom profesijom i pozivom u skladu sa svojim sklonostima;
 • Otkrićete da li biste mogli da studirate ili radite u inostranstvu;
 • Saznaćete kako se snalazite u novoj i nepoznatoj sredini;
 • Procenićete svoju konkurentnost na tržištu rada – da unapred uočite gde može da „zaškripi” kad budete tražili posao, koje su vaše komparativne prednosti, a na čemu bi trebalo da poradite;
 • Saznaćete kako se prilagođavate novim ljudima i odgovornostima;
 • Proverićete da li u vama možda leži budući preduzetnik – imate li liderskih predispozicija i da li biste uspešno vodili sopstveni biznis;
 • Procenićete da li je karijera u akademskim krugovima pravi potez za vašu profesionalnu budućnost.

80 €

Kupi

Paket za zaposlene

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete da li vam prija trenutno radno okruženje;
 • Uvidećete koja je vaša uloga u timu;
 • Bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • Saznaćete u kom pravcu treba da usmerite svoje znanje i talenat:
 • Dobićete predloge u vezi sa motivatorima koji mogu uticati na vašu produktivnost;
 • Otkrićete da li postoji sklad između posla koji obavljate i ličnih interesa;
 • Saznaćete da li vam je bitan status i pozicija u jednoj organizaciji;
 • Otkrićete da li ste lojalni organizaciji, kolegama ili se snažno identifikujete sa svojom strukom;
 • Saznaćete da li je vaš rad i zalaganje adekvatno nagrađeno;
 • Spoznaćete da li vam je bitno da vas kolege i nadređeni cene i poštuju;
 • Procenićete da li bi trebalo da promenite pristup trenutnom poslu ili bi možda trebalo da razmislite o nekim većim promenama.

80 €

Kupi

Paket za menadžere

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete da li ste preopterećeni svojim poslom i obavezama;
 • Dobićete savete kako da držite stres pod kontrolom i umanjite rizik od izgaranja na poslu;
 • Dobićete mogućnost da razvijete svoju slabiju stranu upravljanja (organizacionu ili interpersonalnu);
 • Otkrićete da li ste pouzdan i posvećen rukovodilac;
 • Bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • Otkrićete da li umete da organizujete izvršenje korporativnih ciljeva;
 • Saznačete kako da lako pridobijete ljude i koordinirate njima u bilo kom poslu;
 • Saznaćete da li ste prilagodljivi i da li svakoj okolnosti pristupate na pravi način;
 • Uvidećete da li ste zadovoljni međuljudskim odnosima i saradnjom;
 • Otkrićete da li postoji sklad između posla koji obavljate i ličnih interesa;
 • Saznaćete da li vam je bitan status i pozicija u jednoj organizaciji;
 • Uvidećete da li ste komunikativni i da li poštujete svoje kolege i saradnike;
 • Spoznaćete da li vam je i koliko bitno da vas kolege i nadređeni cene i poštuju;
 • Saznaćete da li koristite svoje veštine, talente, energiju i znanje u najvišem mogućem stepenu.

80 €

Kupi

Paket za inostranu karijeru

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete koliko ste snalažljivi u poslovnom svetu;
 • Otkrićete koji je vaš stav prema poslovnoj klimi u inostranstvu;
 • Saznaćete koliko dobro poznajete poslovnu kulturu vaših potencijalnih saradnika;
 • Otkrićete da li ste spremni da napustite sve i krenete u nove poslovne poduhvate van naših granica;
 • Bolje ćete upoznati sebe, kao i svoj stav kada su u pitanju kultura i običaji drugih naroda;
 • Otkrićete da li ste spremni za upravljanje specifičnim međunarodnim okolnostima;
 • Dobićete mogućnost da usavršite engleski jezik kako biste mogli da komunicirate sa inostranim kolegama;
 • Saznaćete da li ste prilagodljivi i da li ćete moći da se uklopite u kulturni milje određene sredine;
 • Proverićete na kom je nivou vaše znanje engleskog jezika;
 • Saznaćete da li poznajete najčešće fraze u engleskom govoru;
 • Uvidećete da li znate da upotrebljavate engleski jezik u usmenoj i pisanoj formi;
 • Saznaćete da li vam je potrebno dodatno usavršavanje engleskog jezika.

80 €

Kupi

Paket za preduzetnike

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete koliko ste snalažljivi u poslovnom svetu;
 • Otkrićete da li ste dovoljno kreativni da ponudite tržištu jedinstven proizvod ili uslugu;
 • Saznaćete da li umete da realizujete ideje u poslovne poduhvate;
 • Otkrićete da li ste lider i strateg koji zna da iskoristi poslovne mogućnosti;
 • Saznaćete da li ste dovoljno ambiciozni, energični i istrajni u svojim naumima;
 • Otkrićete da li ste spremni da uplovite u vode preduzetništva;
 • Saznaćete da li dovoljno poznajete poslovne trendove i mogućnosti;
 • Otkrićete da li ste lider i umete li pozitivno da utičete na ljude oko sebe;
 • Saznaćete da li ste gospodar svoje sudbine koji kormilo života drži u svojim rukama;
 • Saznaćete da li ste spremni da prihvatite sve žrtve koje je potrebno podneti zarad uspeha;
 • Uvidećete da li znate da upravljate, donosite odluke i rešavate probleme;
 • Saznaćete da li ste dobar pregovarač i prezenter.

80 €

Kupi

Paket za zanatlije

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete da li ste od onih koji vole ručnu izradu;
 • Otkrićete da li ste dovoljno kreativni da vezete;
 • Saznaćete da li umete da realizujete nacrte arhitekte i radite u građevinarstvu;
 • Otkrićete da li vaše kuvarsko umeće može da vam osigura dobar posao u struci;
 • Saznaćete da li ste dovoljno ambiciozni i energični da uspete u turizmu;
 • Otkrićete da li ste dovoljno uslužni da radite u trgovini;
 • Saznaćete da li biste mogli raditi u zdravstvu;
 • Otkrićete da li vam je hemija bliska i da li biste mogli da se bavite pripremom preparata;
 • Saznaćete da li ste spremni da započnete karijeru u transportu;
 • Saznaćete da li biste mogli da uspete kao elektrotehničar;
 • Uvidećete da li vam je industrija prerade drveta bliska;
 • Saznaćete da li svoj hobi možete pretvoriti u unosan posao.

80 €

Kupi

Paket za HR menadžere

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete kako da povećate objektivnost procene kandidata;
 • Saznaćete kako da procenite kandidatovu sposobnost rezonovanja;
 • Saznaćete kako da procenite njihov način reagovanja u različitim situacijama;
 • Saznaćete da li kandidat odgovara radnom mestu;
 • Saznaćete kako da utvrdite da li kandidat ima potencijala da usvaja nova znanja i veštine;
 • Saznaćete kako da otkrijete da li kandidat raspolaže potrebnim veštinama;
 • Dobićete mogućnost da lakše sagledate motivaciju potencijalnih kandidata;
 • Saznaćete da li je kandidat spreman da zadovolji uslove radnog mesta;
 • Otkrićete da li postoji sklad između upražnjenog radnog mesta i ličnih interesa kandidata;
 • Saznaćete da li je kandidatu bitan status i pozicija u jednoj organizaciji;
 • Saznaćete kako da uvidite da li je kandidat komunikativan i da li poštuje svoje kolege i saradnike;
 • Saznaćete kako da utvrdite prioritete svakog kandidata i time osigurate pravi izbor;
 • Saznaćete da li koriste svoje veštine, talente, energiju i znanje u najvišem mogućem stepenu.

80 €

Kupi

Mentorship paket

Sta ćete dobiti?

 • Lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti;
 • Rezultate testa 4 tipa temperamenta;
 • Mentorski rad sa psiholozima i konsultantima;
 • Savete i uputstva direktno od stručnjaka;
 • Definisani karijerni cilj;
 • Plan razvoja vaše karijere;
 • Definisane poslovne prioritete;
 • Individualni akcioni plan;
 • Transverzalne veštine koje će vam osigurati superiornost.

80 €

Kupi

Test profesionalnih interesovanja

Sta ćete dobiti?

Ovim će testom Doktor za karijeru ispitati vaše sklonosti ka nekoj od 25 različitih oblasti i pronaći pravu za vas. Ukoliko ne znate čime želite da se bavite ili za šta imate najviše dara, ovaj test će razrešiti sve vaše dileme i pronaći vam poziv u kome ćete biti najuspešniji.

10 €

Kupi

Test profesionalnih veština

Sta ćete dobiti?

Ovim će testom Doktor za karijeru ispitati kojim veštinama raspolažete i omogućiće vam da prepoznate svoja profesionalna umeća koja možete iskoristiti da biste napredovali kako na životnom, tako i na poslovnom planu.

10 €

Kupi

Test ekstraverzije/introverzije

Sta ćete dobiti?

Ovim će vam testom Doktor za karijeru predočiti kojoj grupi ljudi pripadate. Saznaćete da li ste ekstrоvert, introvert ili ambivert i kako vam određene osobine mogu pomoći da unapredite svoju karijeru.

10 €

Kupi

Test lokusa kontrole

Sta ćete dobiti?

Ovim testom će vam Doktor za karijeru pomoći da shvatite da li pripadate grupi ljudi koji smatraju da su sami odgovorni za svoj život (uspehe, neuspehe, padove i pobede) ili ste od onih koji zauzimaju pasivan stav kada se radi o događaijima u vašem životu. Da li ste gospodar svoje sudbine ili tragičan heroj?

10 €

Kupi

Test inteligencije

Sta ćete dobiti?

Ovim će testom Doktor za karijeru utvrditi vaš nivo inteligencije i samim tim predvideti sve moguće izglede da se poslovno ostvarite u oblasti koja vas posebno interesuje.

10 €

Kupi

Test profesionalne ličnosti

Sta ćete dobiti?

Kada odgovorite na brojna pitanja koja sadrže pomenute četiri lične dimenzije, dobija se kompleksan tip kome pripadate – životno i profesionalno, a to su: inspektor, zaštitnik, savetnik, mozak, majstor, kompozitor, iscelitelj, arhitekta, promoter, izvođač, šampion, izumitelj, supervizor, provajder, učitelj ili general.

10 €

Kupi

Test izgaranja na poslu

Sta ćete dobiti?

Doktor za karijeru će vam pomoći da procenite da li ste sagoreli u svom poslu. Pomoći će vam da prepoznate bihejvioralne simptome koji vode do izgaranja. Kako ovakvo stanje ne bi dovelo do nekih ozbiljnijih posledica, važno je da se sindrom izgaranja, pre svega, prepozna i uvaži. Takođe, dobićete savete pomoću kojih ćete moći da sprečite izgaranje.

10 €

Kupi

Test stilova rukovođenja

Sta ćete dobiti?

Ovim će vam testom Doktor za karijeru pomoći da uvidite kakav ste lider i na koji način organizujete ljude oko sebe. Shvatićete da li je vaš stil rukovođenja autokratski ili ste više za dobre međuljudske odnose, pa se koristite demokratskim upravljanjem. Ovaj upitnik otkriva koliko ste na poslu koncentrisani na izvršavanje zadataka, a koliko na ljude oko sebe.

10 €

Kupi

Test timskih uloga

Sta ćete dobiti?

Doktor za karijeru će vam pomoći da sa visokom pouzdanošću odredite svoj psihološki tip ličnosti, što će vam pomoći da sebe bolje razumete, prihvatite i zavolite. Samoprihvatanje nam otvara vrata ka prihvatanju i razumevanju drugih ljudi, što vodi ka uspešnijoj komunikaciji i većem zadovoljstvu u životu i poslu. Spoznajte svoje jedinstvene, često skrivene potencijale, a to će vam pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju.

10 €

Kupi

Test zadovoljstva poslom

Sta ćete dobiti?

Ovim će vam testom Doktor za karijeru skrenuti pažnju na ono što vam pričinjava zadovoljstvo na poslu. Navešće vas da razmislite da li on ima smisla, da li se njime možete ponositi i da li on odgovara vašim sposobnostima, ličnim interesima i budućim planovima.

10 €

Kupi

Test motivacije za rad

Sta ćete dobiti?

Motivi pokreću ljudsku aktivnost, usmeravaju je u određenom pravcu i održavaju sve dotle dok se cilj ne ispuni. Međutim, različite ljude podstiču različiti motivatori – rešavanjem testa saznaćete poreklo, vrstu i intenzitet motivacije za rad. Doktor za karijeru će vam pomoći da identifikujete vrstu motivacije koja može da vam pomogne da budete produktivniji.

10 €

Kupi

Test stilova učenja

Sta ćete dobiti?

Ovaj test je namenjen svima koji spremaju prijemni ispit, koji moraju da memorišu veliku količinu gradiva, koji „padaju” ispite samo zato što nisu pronašli svoju metodu učenja, koji žele da poprave ocene i duže pamte naučeno.

10 €

Kupi

Test radnih vrednosti i ponašanja

Sta ćete dobiti?

Ovim će vam testom Doktor za karijeru pomoći da spoznate svoje vrednosti i da prema tome odredi vaš stil ponašanja u korporativnom svetu. On će vam pomoći da budete asertivni u borbi za svoje vrednosti i da izaberete organizaciju u kojoj vlada klima koja se podudara sa vašim stavovima i uverenjima kako biste bili produktivniji i uspešniji u svom poslu.

10 €

Kupi

Test opšte informisanosti

Sta ćete dobiti?

Ovim će testom Doktor za karijeru ispitati na kom nivou je vaša opšta kultura i na osnovu toga vam predočiti u kom pravcu bi trebalo da krenute kad se radi o vašoj profesionalnoj karijeri. Ukoliko nikada niste rešavali test koji može otkriti koja od 25 oblasti rada odgovara vašoj ličnosti, ovaj test će u značajnoj meri predvideti vaš akademski uspeh.

10 €

Kupi

Test za male preduzetnike

Sta ćete dobiti?

Ovim će testom Doktor za karijeru ispitati vaše sklonosti ka preduzetništvu. Saznaćete da li ste rođeni strateg, lider, neko ko je odgovoran i može da rešava krizne situacije ili ste više operativac koji je predodređen za funkcionisanje u jednom efektivnom timu.

10 €

Kupi

Test sklonosti predrasudama prema zanimanjima

Sta ćete dobiti?

Ovim će testom Doktor za karijeru identifikovati vaše najotpornije predrasude i stereotipe koji vas sputavaju i sužavaju vam vidike, a samim tim i mogućnosti, jer suočavanje sa njima već je upola rešen problem.

10 €

Kupi

Test spremnosti za studije u inostranstvu

Sta ćete dobiti?

Kao budući školarci koji prolaze kroz određene faze donošenja odluke gde pohađati srednju školu, mora da još uvek tražite dodatne informacije, vrednujete alternative i procenjujete tu životnu odluku. Doktor za karijeru će vam pomoći da odlučite da li da upišete školu u inostranstvu ili u nekom od većih gradova i preselite se daleko od kuće.

10 €

Kupi

Test adaptacije i snalaženja u svetu rada

Sta ćete dobiti?

Ovim će vam testom Doktor za karijeru ukazati na neke od najznačajnijih stavova koje imate prema radu i poslu uopšte. Saznajte da li raspolažete adekvatnim veštinama za snalaženje i adaptaciju u svetu rada. Isto tako, saznajte koje su vaše preferencije prema pojedinim zaduženjima.

10 €

Kupi

Test interesovanja za zanate

Sta ćete dobiti?

Ovaj test interesovanja će vam predočiti koja zanatska struka vam najviše odgovara, kako da što lakše ovladate njome, da li je potrebno da se prekvalifikujete za drugu oblast koja vas zanima i kako da budete uspešni u tome što radite.

10 €

Kupi

Test sklonosti prema zanatima

Sta ćete dobiti?

Ovim će vam testom Doktor za karijeru pomoći da prepoznate mogućnost zanatskog rada ili osobine kao što su uslužnost i ljubaznost. Pomoću ovih testova otkrićete svoje sklonosti i interesovanja u zanatskoj delatnosti, kao i nove mogućnosti za razvoj svojih sposobnosti i karijere.

10 €

Kupi

Test percepcije i koncentracije

Sta ćete dobiti?

Tekst u pripremi…

10 €

Kupi

Test profesionalnog potencijala

Sta ćete dobiti?

Tekst u pripremi…

10 €

Kupi

Test engleskog jezika

Sta ćete dobiti?

Danas je poznavanje engleskog jezika neophodno za mnoga zanimanja i predstavlja preduslov za ulazak u svet kulture, biznisa i međukulturne komunikacije. Vaša karijera će brže napredovati ukoliko ste u stanju da poslujete ravnopravno sa stranim biznismenima; zato je bitno da znate koje predznanje posedujete. Doktor za karijeru će vam preporučiti adekvatan onlajn-kurs za dalji rad na usavršavanju jezika.

BESPLATNO

Kupi

Postavljanje dijagnoze

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete koji su to testovi koji vam mogu pomoći da donesete pravu odluku;
 • Imaćete priliku da podelite sve svoje želje, ciljeve i strepnje sa stručnjakom;
 • Bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • Saznaćete u kom pravcu treba da usmerite svoje obrazovanje;
 • Dobićete predloge u vezi sa pravim profesijama i pozivima u skladu sa svojim sklonostima;
 • Povećaćete svoje samopouzdanje i bićete sigurniji u svoje odluke;
 • Saznaćete da li koristite svoje veštine, talente, energiju i znanje u najvišem mogućem stepenu.

30 €

Kupi

Kontrola po potrebi

Sta ćete dobiti?

 • Možete podeliti svoje strepnje i strahove sa Doktorom;
 • Dobićete korisne savete kako da prevaziđete prepreke na poslu i u životu;
 • Povećaćete samopouzdanje i bićete sigurniji u svoje odluke;
 • Poboljšaćete svoje performanse kroz rad „jedan na jedan”;
 • Proširićete svoje kapacitete;
 • Definisaćete svoje vrednosti i prioritete;
 • Doći ćete do jasnog cilja i opipljivih rezultata.

30€/sat

Kupi

Tumačenje rezultata

Sta ćete dobiti?

 • Saznaćete šta se krije iza stranih izraza;
 • Otkrićete kako da iskoristite svoje rezultate za dalji napredak;
 • Upoznaćete se sa nekim novim terminima i izrazima;
 • Proširićete svoj rečnik psiholoških pojmova;
 • Upotrebićete rezultate na najbolji mogući način,
 • Rešićete sve svoje nedoumice kada su rezultati u pitanju.

10€/test

Kupi

Business Coaching

Sta ćete dobiti?

 • Bićete u stanju da postignete vrhunske poslovne rezultate;
 • Dobićete potrebnu asistenciju u postavljanju strategije za ostvarenje postavljenih ciljeva;
 • Postaćete uspešni u projektima koje vodite;
 • Dobićete potrebnu podršku u prevazilaženju prepreka prilikom ostvarenja cilja;
 • Razvićete sopstvenu viziju;
 • Uspostavićete ravnotežu;
 • Povećaćete emocionalnu inteligenciju;
 • Definisaćete svoje prioritete;
 • Razvićete kreativnost.

200€

Kupi

Paket za HR sektore

Sta ćete dobiti?

 • Lakše i jednostavnije ćete pronaći ključne ljude za ključne pozicije;
 • Efikasnije ćete regrutovati kvalitetne ljude u skladu sa zahtevima kompanije;
 • Zaposlićete najadekvatnijeg kandidata nakon višestrukih procena i analiza ostvarenih rezultata na testovima;
 • Dobićete pristup svim resursima platforme, uključujući i bazu naših korisnika;
 • Optimizovaćete i oblikovati procese zapošljavanja novih ljudi uz minimalne troškove;
 • Steći ćete uvid o tome u kojoj meri se kandidat uklapa u kulturu organizacije;
 • Uštedećete značajno vreme koje biste utrošili na bavljenje velikim brojem prijava;
 • Dobićete na ruke sveobuhvatne izveštaje koji će vam pomoći da izaberete kandidate koji se uklapaju u vaše potrebe i organizacijsku kulturu;
 • Imaćete pristup bazi svih kandidata koji su ikada prošli proces selekcije kod vas.

200€

Kupi