Kako vam pomažemo?

Doktor za karijeru vam pomaže da:

✓ pronađete karijeru koja vam savršeno odgovara – u skladu sa interesovanjima i tipom ličnosti kome pripadate;

✓ dobro naplatite svoje znanje, talenat i veštine – zašto ne biste unovčili trud i napor koji ste uložili u sticanje veština koje posedujete?

✓ saznate kom tipu profesionalne ličnosti pripadate – jeste li bolji prodavac ili učitelj? Koji posao je stvoren za vas?

✓ shvatite u čemu ste do sada grešili u radu – kako biste mogli da izbegnete ove greške u budućnosti;

✓ uočite lične kvalitete i iskoristite ih – poboljšajte snažne prezentacione veštine i način na koji vas doživljavaju poslodavci;

✓ otkrijete svoj sistem vrednosti – saznajte u kakvoj kompaniji bi trebalo da radite;

✓ saznate sve o različitim profesijama i poslovnom razvoju – morate raspolagati svim relevantnim informacijama kako biste ih iskoristili na pravi način.

✓ otkrijete šta vas motiviše na rad.


Mnoge su dobiti od kretanja na preporučeni put uspeha

Realna slika o sebi i svetu
Objektivni uvid u sopstvene kompetencije, sklonosti i interesovanja. Bićete oslobođeni predubeđenja koja nam nameće društvo. Šansa za profesionalni i lični razvoj omogućena vam je upravo zato što znate šta trenutno možete i šta želite. I nije

Slobodan izbor umesto nametnute karijere
Identifikacija faktora koji utiču na vaša opredeljenja pomoći će vam da sagledate šta su realni, a šta nerealni razlozi za vaše postupke i izbore u životu, a to će vas osloboditi za ono što vam je potrebno.
Prihvatanje i preuzimanje odgovornosti
Vaš novi put je vaša i samo vaša odgovornost. Sada ćete biti sposobni da se nosite sa svim posledicama svojih postupaka upravo zato što znate da ste napravili pravi izbor.

Razvijena sposobnost prilagođavanja promenama
Inteligencija je sposobnost adaptacije, a u današnjem svetu neizvesnosti morate biti spremni na sve – na iznenadnu promenu profesionalnih i životnih okolnosti, kao i na to da se dočekate na noge. Biti profesionalac dorastao vremenu, to je naš cilj.
Veština prezentovanja ličnih kvaliteta
Presudna za profesionalni napredak; ovladavanjem veštinom samoprezentovanja bićete u stanju da se uvek predstavite u najboljem svetlu. Izgovor „nije mi bio dan” više ne postoji za vas!

Zdrav stav prema poslu i životu
Pozitivan stav prema radu pomoći će vam da u profesionalnom okruženju budete pravi timski igrač. Zadržaćete svoju individualnost i pretvoriti je u alat za uspeh svih. Vaši lični ciljevi biće isprepletani sa ciljevima kompanije, a postizanje jednih imaće pozitivan uticaj na druge.

 Saznajte više o testovima. Kliknite na kategoriju kojoj pripadate: