IZABERITE NAJBOLJEG KANDIDATA ZA POSAO

KAKO DA BUDETE SIGURNI DA STE IZABRALI PRAVOG KANDIDATA?

 • Umete li da prepoznate kvalitete potencijalnih kandidata za posao?
 • Ne pronalazite pravi način da izdvojite najbolje aplikante za određenu poziciju?
 • Ne želite doneti odluku na prečac o tome koga da zaposlite?
 • Biografija i intervju nisu dovoljni da biste bili sigurni da ste izabrali pravog kandidata?
 • Želite da reorganizujete način zapošljavanja u vašoj kompaniji?
 • Želite da budete sigurni da će regrutacija za određenu poziciju biti uspešna?

Doktor za karijeru će vam pomoći da sastavite miks testova koji vam mogu biti od nemerljive pomoći prilikom selekcije kandidata za određenu poslovnu poziciju u vašoj kompaniji. Vi birate koji test vam je potreban kako biste na što jednostavniji i lakši način procenili veštine i umeća svojih budućih kolega i saradnika.

Kome je paket namenjen?

Biografija i propratno pismo mogu da kažu dosta o potencijalnom kandidatu za određenu poslovnu poziciju, ali to često nije dovoljno. Ponekad je potrebna dodatna provera znanja, sposobnosti i predispozicija kako bi poslodavac mogao da odredi koga želi bolje da upozna putem intervjua. Zato smo osmislili paket koji je namenjen HR agencijama, menadžerima za selekciju i regrutaciju kandidata, koji žele biti sigurni da su izabrali najbolje kandidate za određeno radno mesto.

Pojedinačni testovi su dizajnirani tako da procene kandidatovu sposobnost rezonovanja ili način reagovanja u različitim situacijama i samim tim vam olakšaju objektivnu procenu aplikanata.

Šta ćete dobiti?


 • povećavate objektivnost procene kandidata,
 • procenićete kandidatovu sposobnost rezonovanja,
 • procenićete njihov način reagovanja u različitim situacijama,
 • saznaćete da li kandidat odgovara radnom mestu,
 • utvrdićete da li kandidat ima potencijala da usvaja nova znanja i veštine,
 • otkrićete da li kandidat raspolaže potrebnim veštinama,
 • mogućnost da lakše sagledate motivaciju potencijalnih kandidata,
 • saznaćete da li je kandidat spreman zadovoljiti uslove radnog mesta,
 • otkrićete da li postoji sklad između upražnjenog radnog mesta i ličnih interesa kandidata,
 • saznaćete da li je kandidatu bitan status i pozicija u jednoj organizaciji,
 • uvidećete da li je kandidat komunikativan i da li poštuje svoje kolege i saradnike,
 • spoznaćete prioritete svakog kandidata i time osigurati pravi izbor,
 • saznaćete da li koriste svoje veštine, talente, energiju i znanje do najvišeg mogućeg stepena.