SAZNAJTE DA LI STE SPREMNI
ZA INOSTRANU KARIJERU

DA LI STE SPREMNI ZA MULTINACIONALNU KARIJERU?

 • Počinjete saradnju sa partnerima iz inostranstva?
 • Ne znate ništa o poslovnoj kulturi multinacionalne kompanije sa kojom ćete sarađivati?
 • Želite da započnete karijeru na inostranom tržištu?
 • Spremni ste da se preselite u drugu državu zarad bolje poslovne prilike?
 • Niste sigurni da li ćete moći da se adaptirate i uklopite u kulturni milje određene države?
 • Voleli biste da saznate više o inostranim poslovnim normama?
 • Želite proveriti koliko dobro poznajete engleski jezik?

Doktor za karijeru će vam pomoći da zakoračite preko granice potkovani mudrošću, iskustvom i svim onim poslovnim veštinama koje vam mogu zatrebati da biste ostvarili zavidan uspeh na međunarodnom tržištu.

Šta sadrži Paket za inostranu karijeru?

Test adaptacije i snalaženja u svetu rada

 • Broj pitanja: 6
 • Procenjeno vreme trajanja: 30 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Koliko ste snalažljivi u svetu rada,
  • Šta vam je potrebno da biste napredovali,
  • Koliko lako možete da se prilagodite okolnostima,
  • Kakav je vaš stav prema potencijalnom poslu,
  • Kakav je vaš stav o radu u timu.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će vam ukazati na neke od najznačajnijih stavova koje imate prema radu i poslu uopšte. Saznajte da li raspolažete adekvatnim veštinama za snalaženje i adaptaciju u svetu poslovanja. Isto tako, saznajte koje su vaše preferencije prema pojedinim zaduženjima.

Testovi za inostranu karijeru

 • Broj pitanja: 10
 • Procenjeno vreme trajanja: 30 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li poznajete strane kulture,
  • Da li ste spremni da prihvatite poslovnu normu određene države,
  • Da li ste spremni da prihvatite različitost kultura,
  • Da li ste spremni da se uklopite u kulturni milje određene sredine
  • Da li ste spremni za adaptaciju na promene (poslovne i privatne),
  • Da li ste spremni za upravljanje u specifičnim međunarodnim okolnostima,
  • Da li ste spremni za svakodnevnu komunikaciju sa inostranim kolegama,
  • Da li ste spremni da se odvojite se od svoje porodice i započnete novi život.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da savladate osnove komunikacije sa kolegama druge kulture. Nakon što proverite svoje znanje o podneblju gde ste započeli ili gde započinjete svoju karijeru, steći ćete utisak o tome koliko treba da poradite na sebi kako biste se na jednostavan i brz način adaptirali i prihvatili poslovne i kulturološke norme nove sredine.

Test engleskog jezika

 • Broj pitanja: 75
 • Procenjeno vreme trajanja: 60 minuta
 • Pomoću ovog testa ćete utvrditi:
  • Koji je vaš nivo poznavanja engleskog jezika,
  • Koliko ste upoznati sa gramatikom engleskog jezika ,
  • Da li znate najčešće fraze u engleskom govoru,
  • Da li znate razliku između formalnog i neformalnog pisma,
  • Da li znate da upotrebljavate engleski jezik u usmenoj i pisanoj formi,
  • Da li poznajete vremena i nepravilne glagole,
  • Umete li voditi formalne i neformalne razgovore,
  • Da li vam je potrebno dodatno usavršavanje.
 • Šta dobijate?

Danas je poznavanje engleskog jezika neophodno za mnoga zanimanja i predstavlja preduslov za ulazak u svet kulture, biznisa i međukulturne komunikacije. Vaša karijera će brže napredovati ukoliko ste u stanju da poslujete ravnopravno sa stranim biznismenima, i zato je bitno da znate koje predznanje posedujete. Dr za karijeru će vam preporučiti  adekvatan onlajn kurs za dalji rad na usavršavanju jezika.

Kome je paket namenjen?

Danas poznavanje engleskog jezika predstavlja neophodan preduslov za ulazak u svet biznisa. Paket je namenjen svima onima koji sarađuju sa internacionalnim pratnerima kao i onima koji žele da započnu karijeru u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Latinskoj Americi, Australiji, Dalekom i Bliskom istoku.

Ova grupa specijalizovanih testova će vam pomoći da utvrdite koliko poznajete stranu kulturu i običaje, poslovne norme i načela. Saznajte na koji način da se najlakše i najbrže adaptirate na novu sredinu i integrišete se u društvo, a pritom ostvarite formalne i neformalne kontakte, koji vam mogu pomoći u daljem razvoju vaše inostrane karijere.

Šta ćete dobiti? • saznaćete koliko ste snalažljivi u poslovnom svetu,
 • otkrićete kakav je vaš stav prema poslovnoj klimi u inostranstvu,
 • saznaćete koliko dobro poznajete poslovnu kulturu svojih potencijalnih saradnika,
 • otkrićete da li ste spremni da napustite sve i krenute u nove poslovne poduhvate van naših granica,
 • bolje ćete upoznati sebe, kao i svoj stav kad se radi o kulturi i običajima drugih naroda,
 • otkrićete da li ste spremni za upravljanje specifičnim međunarodnim okolnostima,
 • mogućnost da usavršite svoj engleski jezik kako biste mogli da komunicirate sa svojim inostranim kolegama,
 • saznaćete da li ste prilagodljivi i da li ćete moći da se uklopite u kulturni milje određene sredine,
 • proverićete na kom je nivou vaše znanje engleskog jezika,
 • saznaćete da li poznajete najčešće fraze u engleskom govoru,
 • uvidećete da li znate da upotrebljavate engleski jezik u usmenoj i pisanoj formi,
 • saznaćete da li vam je potrebno dodatno usavršavanje engleskog jezika.