SAZNAJTE DA LI STE RUKOVODILAC I
KAKO DA IZBEGNETE SINDROM IZGARANJA

KAKO POSTATI USPEŠAN I SREĆAN MENADŽER?

 • Nekada vam je teško da se nosite sa svim izazovima koji se tokom dana nađu pred vama?
 • Ne pronalazite pravi način za komunikaciju sa pojedinim članovima svog tima?
 • Pred velikom ste profesionalnom dilemom i ne znate kako da donesete pravu odluku?
 • Želite da postanete lider tima ali niste sigurni kako?
 • Da li umete da održite moral među zaposlenima i sprečite fluktuaciju zaposlenih?
 • Da li ste osoba koja je dobro organizovana i sa dobrom samokontrolom?
 • Da li se često osećate nezadovoljno, rastrzano i kao da ste pod ogromnim pritiskom?
 • Da li je ovaj posao ostvarenje vaših snova ili je prava noćna mora?

Doktor za karijeru će vam pomoći da ocenite da li imate predispozicija da vodite timove i projekte, kao i da li se osećate prijatno u dinamičnom radnom okruženju u kome funkcionišu menadžeri.

Šta sadrži Paket za menadžere?


Test izgaranja na poslu

 • Broj pitanja: 30
 • Procenjeno vreme trajanja: 10 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li patite od profesionalnog stresa,
  • Da li ste emocionalno iscrpljeni,
  • Da li imate osećaj neadekvatnosti i neuspeha,
  • Da li imate osećaj smanjenjog ličnog angažovanja i smanjene radne efikasnosti,
  • Da li ste generalno preopterećeni poslom,
  • Da li ste razdražljivi, nervozni, napeti, impulsivni, eksplozivni,
  • Da li gubite motivaciju za odlazak na posao,
  • Da li imate strah od gubitka posla,
  • Da li su pritisci koje stvaraju zahtevi posla nepodnošljivi,
  • Da li ste postali potpuno nezainteresovani za posao.
 • Šta dobijate?

Dr za karijeru će vam pomoći da procenite da li ste sagoreli u svom poslu. Pomoći će vam da prepoznate bihejvioralne simptome koji vode do izgaranja. Kako ovakvo stanje ne bi dovelo do nekih ozbiljnijih posledica, važno je da se sindrom izgaranja, pre svega, prepozna i uvaži. Takođe, dobićete savete pomoću kojih ćete moći da sprečite izgaranje.

Test stilova rukovođenja

 • Broj pitanja: 30
 • Procenjeno vreme trajanja: 15 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li raspolažete veštinama rukovođenja,
  • Da li ste popustljivi konformista,
  • Da li ste pouzdan i posvećen rukovodilac,
  • Da li ste indiferentan i nezainteresovan rukovodilac
  • Da li ste autoritaran i direktivan rukovodilac,
  • Da li umete organizovati izvršenje korporativnih ciljeva,
  • Da li umete motivisati ljude u svom timu.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će vam pomoći da uvidite kakav ste lider i na koji način organizujete ljude oko sebe. Da li je vaš stil rukovođenja autokratski ili ste više za dobre međuljudske odnose, pa se koristite demokratskim upravljanjem. Ovaj upitnik otkriva koliko ste na poslu koncentrisani na izvršavanje zadataka, a koliko na ljude oko sebe.

Test timskih uloga

 • Broj pitanja: 48
 • Procenjeno vreme trajanja: 20 minuta
 • Rešenje testa će vam reći:
  • Da li ste osoba od akcije,
  • Da li ste osoba koja obraća pažnju na detalje,
  • Da li ste osoba od poverenja,
  • Da li ste osoba koja je nepresušan izvor novih ideja,
  • Da li ste osoba koja donosi pravovremene i ispravne odluke,
  • Da li ste osoba koja u rukavu ima veliki broj poznanstava,
  • Da li ste osoba koja ume da funkcioniše u timu ,
  • Da li ste osoba koja je dovoljno samodisciplinovana ,
  • Da li ste osoba koja je dobro organizovana i sa dobrom samokontrolom,
  • Da li ste osoba koja je trezvena, neemotivna i pronicljiva ili pak sušta suprotnost.
 • Šta dobijate?

Dr za karijeru će vam pomoći da, sa visokom pouzdanošću, odredite svoj psihološki tip ličnosti i tako sebe bolje razumete, prihvatite i zavolite. Samoprihvatanje nam otvara vrata ka prihvatanju i razumevanju drugih ljudi, što vodi ka uspešnijoj komunikaciji i većem zadovoljstvu u životu i poslu. Spoznajte svoje jedinstvene, često skrivene potencijale, što će vam pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju.

Test zadovoljstva poslom

 • Broj pitanja: 40
 • Procenjeno vreme trajanja: 15 minuta
 • Rešenjem testa spoznaćete:
  • Šta vam pričinjava zadovoljstvo na poslu,
  • Da li ste lojalni organizaciji, kolegama ili se snažno identifikujete sa svojom strukom,
  • Iz kog aspekta rada crpite pozitivnu energiju,
  • Šta vas čini zadovoljnim na radnom mestu,
  • Da li postoji sklad između posla koji obavljate i ličnih interesa,
  • Da li ste zadovoljni pozicijom i statusom,
  • Da li ste zadovoljni međuljudskim odnosima i saradnjom,
  • Da li ste generalno zadovoljni svojim poslom,
  • Ili vam je potreban svež početak.
 • Šta dobijate?

Ovim testom Dr za karijeru će vam skrenuti pažnju na ono što vam pričinjava zadovoljstvo na poslu. Navešće vas da razmislite da li on ima smisla, da li se njime možete ponositi, i da li on odgovara vašim sposobnostima, ličnim interesima i budućim planovima.

Kome je paket namenjen?

Paket je namenjen menadžerima koji su zaduženi za upravljanje manjim ili većim timovima, onima koji su tek započeli karijeru kao i onima koji su u međuvremenu stigli do tačke izgaranja. Doktor za karijeru će vas posavetovati na koji način možete preventivno sprečiti ovaj sindrom i otkriti najefikasnije metode da se izborite sa stresom na poslu.

Ova grupa specijalizovanih testova će vam pomoći da postanete bolji menadžer, odredite svoj psihološki tip ličnosti, što će vam pomoći da sebe bolje razumete kao i da identifikujete svoju ulogu u timu i na taj način poboljšate međuljudske odnose kao i produktivnost članova tima.   

Preventiva je najvažnija u očuvanju zdravlja – kako vašeg ličnog, tako i zdravlja vaše karijere.

Šta ćete dobiti? • da li ste preopterećeni svojim poslom i obavezama;
 • dobićete savete kako da držite stres pod kontrolom i umanjite rizik od izgaranja na poslu,
 • mogućnost da razvijete svoju slabiju stranu upravljanja (organizacionu ili interpersonalnu)
 • otkrićete da li ste pouzdan i posvećen rukovodilac;
 • bolje ćete upoznati sebe, svoje sposobnosti i preferencije;
 • otkrićete da li umete organizovati izvršenje korporativnih ciljeva,
 • mogućnost da lako pridobijete i koordinirate ljudima u bilo kom poslu,
 • saznaćete da li ste prilagodljivi i da li svakoj okolnosti pristupate na pravi način;
 • uvidećete da li ste zadovoljni međuljudskim odnosima i saradnjom;
 • otkrićete da li postoji sklad između posla koji obavljate i ličnih interesa;
 • saznaćete da li vam je bitan status i pozicija u jednoj organizaciji;
 • uvidećete da li ste komunikativni i da li poštujete svoje kolege i saradnike;
 • spoznaćete da li vam je i koliko bitno da vas kolege i nadređeni cene i poštuju;
 • saznaćete da li koristite svoje veštine, talente, energiju i znanje do najvišeg mogućeg stepena.