Da li ste ikada imali problem da nađete kreativno rešenje za neki poslovni izazov? Pristalice mozganja (brainstorming) smatraju da ova tehnika generiše veliki broj ideja, među kojima se sigurno nalazi i rešenje problema. Brainstorming je jedna od najjednostavnijih metoda kreativnog razmišljanja koja zahteva samo jedan uslov –
fokusiranog vođu.

Ove tehnike su praktične za sve vrste poslova.

1. Jasno definišite problem – Postavite jedno pitanje i odredite kriterijume koji će vas usmeravati ka rešenju. Najbolje je da odredite nekoliko reči na osnovu kojih će ostali članovi tima koristiti asocijacije koje im padnu na pamet.

2. „Outside the box” – Ovim motom su se rukovodili skoro svi kreativni direktori uspešnih kompanija. Međutim, danas se kreativnost podiže na viši nivo. Razmišljajte kao da nema kutije.

3. Dovedite šefa – Iako zvuči negativno i kritički, ova tehnika se pokazala veoma uspešnom. Na ovaj način se postiže dinamika i do rezultata se dolazi brže. Svi će hteti da se dokažu pred nadređenim, tako da nećete imati manjak ideja.

4. Stanite! – Ovo je vrlo bitna tehnika. Kada osetite da ste u nekom momentu istrošili sve ideje koje ste imali, napravite pauzu. Često i taj mali predah može dovesti do ponovne erupcije ideja. Recimo, Džef Garlok (Gef Garlock), američki komičar, kaže da su mu možda i najbolje životne ideje dolazile baš u vreme tuširanja. Pa setite se samo Njutna i jabuke.

5. Zapisujte ideje – Kod ove metode najbolje bi bilo da koristite neki od elektronskih uređaja – tablet, telefon, notebook. Tako ćete uvek moći da ažurirate i menjate ideje, bez bojazni da ćete izgubiti uređaj (kao što biste, recimo, papir). Praktično je da izaberete jednog člana tima da beleži ideje.

6. Zamenite uloge – Litman (Littman), proizvođač edukativnih igara za decu, smatra da je ova tehnika najefikasnija za uspešno rešavanje zadataka. Kako bi osmislila novu igru, ona traži od svojih zaposlenih da se ponašaju kao klijenti, odnosno deca školskog uzrasta. Na ovaj način menja perspektivu, a nove ideje se rađaju.

7. Zbližite se sa kolegama – Korektan odnos među kolegama neophodan je kako bi se donekle pronašla zajednička osnova ideje. Svaka osoba ima svoj način razmišljanja i pristupanja izazovu. Jedino ćete moći efikasno da pristupite mozganju ako shvatite na koji način vaše kolege razmišljaju.

8. Pohvalite trud – Što je veća sloboda i opuštenija atmosfera, članovi tima će biti spremniji na iznošenje ideja, bez straha da bi mogli ispasti smešni ili nedovoljno informisani.

9. Dajte komentar, ali ne kritikujte – Kritikovanje ideja može biti rizičan za članove grupe, jer bi nakon toga prestali aktivno da učestvuju u sastanku i iznose ideje. Kritika guši kreativnost. Umesto toga, ohrabrite ideje svih članova i podstaknite ih da se efikasnije uključe u rešavanje problema.

10. Vizualizujte ideje – Ovaj korak je izuzetno važan. Kako biste uklopili sve elemente koji će činiti osnovu vaše ideje, pokušajte da zamislite kako će ona izgledati u konačnom obliku. Recimo, ako treba da napravite novi logo firme ili da promenite politiku preduzeća, obratite pažnju na to da su svi delovi skladni, da se poklapaju i da nema nepravilnosti. Tek kada u svojoj glavi imate jasnu sliku kako će sve izgledati na kraju, počnite sa realizacijom.

paper-men-round-lightbulb

Zapamtite – bez ljudi nema ideja, a bez ideja nema uspeha.